Liceul Tehnologic Lechinţa răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională a tinerilor şi adulţilor din zona de câmpie, oferind o educaţie de cultură generală pentru viaţă şi o formare profesională de calitate, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum: democraţie, libertate, adevăr, respect faţă de instituţii şi semeni.

“Rolul educației este să îl învețe pe om să gândească intensiv și să gândească critic. Inteligență și caracter – acesta este scopul adevăratei educații.”

Martin Luther King Jr